Les barreres…

Les barreres són… per tombar-les !!

Habitualment comencem les sessions de psicomotricitat fent caure la muralla.  Així, tirant a terra aquest mur de coixins, l’infant fa una descàrrega motriu que donarà pas al joc motor i simbòlic.

De psicomotricitat