Recursos per treballar la dimensió d’hàbits saludables

El nou currículum d’educació física a l’etapa primària incorpora la dimensió hàbits saludables que consta de dues competències:

  • Competència 3. Mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la vida quotidiana
  • Competència 4. Valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut

En aquesta entrada trobareu un seguit de recursos per tal de treballar aquesta dimensió en les nostres classes d’educació física i assolir aquestes competències.

 

Canal Salut

http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
La web Canal Salut és un projecte desenvolupat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya englobat en un programa més ampli d’actuacions transversals per tal d’afavorir que la ciutadania s’impliqui i coresponsabilitzi de la seva salut.

Aquest portal web incorpora tot un seguit de continguts basats en evidències científiques i avalats pel Departament de Salut.

Per a les nostres classes poden ser especialment útils els recursos que es troben dins de l’apartat “Vida saludable” que incorpora informacions relatives a alimentació, activitat física i hàbits d’higiene entre d’altres.

També ho poden ser els recursos multimèdia que es troben dins la secció “Actualitat”

Val la pena fer-hi una ullada a tot l’espai web en general.

 

Nestlé. A gusto con la vida

https://www.agustoconlavida.es/

Cal tenir clar que quest espai web forma part d’una campanya de comunicació d’aquesta multinacional que engloba a diferents marques comercials amb la finalitat de difondre una imatge de l’empresa com a preocupada per la nutrició, la salut i el benestar.

Tenint en compte això, el seu espai web incorpora nombrosos recursos útils en relació a l’alimentació, la nutrició, l’activitat física i els hàbits saludables en general.

 

Activilandia. Recurs TIC per treballar hàbits saludables

http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/

Activilandia és un recurs en línia consistent en una espècie de parc temàtic virtual que té com a objectiu sensibilitzar i informar sobre com poder adquirir certs hàbits saludables per poder prevenir el sobrepès i l’obesitat infantil i contribuir a que els nens i les famílies amb nens, modifiquin alguns hàbits i adoptin estils de vida més saludables.

 

Activitat física. Agència de salut pública de Catalunya (ASPCAT)

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/activitat_fisica/

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) treballa per fer més sana, saludable i segura la vida i l’entorn de les persones de Catalunya. Vetlla per la millora de la salut individual i col·lectiva amb polítiques de promoció per a la salut i prevenció de la malaltia, de protecció i vigilància de la salut, de seguretat alimentària i de salut laboral.
Al seu espai web trobem recursos que es van renovant en relació a l’activitat física, l’alimentació saludable, la prevenció d’accidents i lesions, etc. També hi ha enllaços a altres programes més específics com ara el PAAS (Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable) o el PAFES (Pla d’Activitat Física, Esport i Salut)

 

Família i escola. Hàbits saludables

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/habits-saludables/

El Departament d’Ensenyament va posar en marxa aquest espai web adreçat a les famílies amb amb orientacions i recursos per promoure la seva implicació en el procés escolar i educatiu dels seus fills i facilitar la seva tasca educativa.

L’apartat hàbits saludables també inclou un seguit de consells, recursos i eines sobre alimentació, higiene, descans i activitat física.

 

KidsHealth

http://kidshealth.org/

KidsHealth és un espai web en anglès allotjat als Estats Units que incorpora informacions adreçades a pares, nens, joves i educadors sobre la salut, el comportament i el desenvolupament des de la infància fins a l’adolescència amb l’objectiu de proporcionar informació objectiva i fiable per promoure benestar i salut per a la vida.

Tots els articles, animacions, jocs i altres recursos que s’hi presenten estan supervisats per pediatres i metges.

PAAS

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/salut_i_qualitat/salut_publica/paas/

El (PAAS) Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable, va ser elaborat pel Departament de Salut en resposta a l’increment observat en la prevalença d’obesitat, d’acord amb l’estratègia mundial de l’Organització Mundial de la Salut i de l’estratègia NAOS.

Dins del PAAS, s’inclouen accions pròpies i altres a les quals s’ha donat assessorament tècnic i/o suport institucional en els àmbits educatiu, sanitari, comunitari, laboral i de recerca.

En el seu espai web hi podem trobar documents, cartells, vídeos i en general material divulgatiu sobre el PAAS. N’hi ha d’específicament destinats a l’àmbit educatiu.

 

PAFES

http://pafes.cat/

El PAFES és un pla impulsat pel la Generalitat de Catalunya (entre el Departament de Salut i la Secretaria General de l ‘Esport) que té com a objectiu millorar la salut mitjançant l’activitat física. Entre les iniciatives que promou el PAFES es troba el DMAF (Dia Mundial de l’Activitat Física).

Per tant en aquest espai trobem principalment propostes per tal de promoure la pràctica d’activitat física de manera saludable a totes les franges d’edat.

 

Pla Nacional de Promoció de l’Activitat Física (PNPAF)

http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/activitat-fisica-i-salut/pla-nacional-de-promocio-de-lactivitat-fisica-pnpaf/

Es tracta d’un programa impulsat per la Secretaria General de l’Esport per incrementar la pràctica d’activitat física saludable de la societat catalana.

Dins de l’apartat “Material de suport” trobem alguns recursos útils.

 

Programa Perseo

https://web.archive.org/web/20150812193742/http://www.perseo.aesan.msc.es/

El Programa Perseo va ser una iniciativa del Govern d’Espanya a partir de la col·laboració entre el Ministeri de Sanitat i i el d’Educació amb l’objectiu de promoure l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables i estimular la pràctica habitual d’activitat física entre els joves per prevenir l’obesitat i altres malalties provocades pel sedentarisme.

En aquest programa es proposen un seguit de d’intervencions senzilles a les escoles dirigides a l’alumnat i implicant també a les famílies.

Són especialment útils de cara a trobar propostes didàctiques i d’activitats uns quaderns en format PDF que es poden descarregar des de la mateixa web del projecte. Inclouen un munt de consells, recomanacions, materials, activitats, etc. que es poden aplicar i adaptar de fàcilment per tal de dur-los a terme i utilitzar-los en les nostres classes d’EF.

Adjunto els enllaços per fer la descàrrega dels documents donat que la web es troba sense manteniment des de ja fa un temps.

https://app.box.com/s/dpmskctinugz7zzzq3re0uq32vaftg7i

 

XTEC. Salut a l’escola

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/salutescola

Pàgina de la XTEC que conté enllaços a diferents programes que promou el propi Departament d’Ensenyament i a altres espais web de foment dels hàbits saludables, del benestar emocional, de la socialització i de la prevenció de conductes de risc dels infants i joves.

 

Vivir en salud

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud/vivir-en-salud-profesores/

Vivir en salud són un conjunt d’accions promogudes per la Fundació Mapfre amb l’objectiu de fomentar un estil de vida saludable, especialment pel que fa a la nutrició i l’activitat física. Aquestes accions també estan orientades a contribuir a la formació de professionals de la sanitat i l’educació i a informar i sensibilitzar a la població en general sobre la importància de ocupar-se de tenir una bona salut amb la realització d’una sèrie de bones pràctiques.

En aquesta pàgina web trobem:

Recursos i materials. Documents en format PDF descarregables que inclouen contes o còmics que tenen associats un seguit de materials d’acompanyament (guia del mestre i quadern de l’alumne).

Campanyes. Documents en format PDF descarregables per dur a terme a les escoles campanyes de foment de la pràctica d’activitat física i d’una alimentació saludable.

Tallers. La Fundació Mapfre organitza tallers a l’aula i per a mestres per tal de difondre el missatge de la importància d’ocupar-se de la pròpia salut a partir de l’alimentació i la pràctica d’activitat física.

Multimèdia. Recopilació de vídeos i videocançons per difondre d’una manera divertida hàbits per tal de dur un estil de vida saludable.

 

Estratègia NAOS

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm

L’estratègia NAOS (nutrició, activitat física i prevenció de l’obesitat) és una estratègia de salut que té com a objectiu invertir la tendència a l’augment de l’obesitat detectada en els darrers anys fomentant una alimentació saludable i la pràctica d’activitat física.

Des del seu llançament l’any 2005 desenvolupa accions i intervencions comprovades científicament en diferents àmbits de la nostra societat (familiar, educatiu, sanitari, etc.) que promouen i facilien opcions per prendre decisions en relació a una alimentació variada i equilibrada i a la pràctica d’activitat física.

L’eslògan de l’estratègia NAOS és “Come sano y muévete”.

Dins la secció Educa NAOS d’aquesta web trobem una selecció de fulletons, documents, vídeos, jocs, adreçats als mestres, alumnes i famílies per tal de promoure l’alimentació saludable, la pràctica d’activitat física i altres hàbits de vida saludable.

 

Junta d’Andalusia. Hábitos de vida saludable

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas

Es tracta d’un programa d’hàbits de vida saludable enfocats a educació infantil, primària i secundària. Engloba propostes de promoció de la salut a l’escola a partir de quatre eixos: el currículum escola, l’entorn psicosocial del centre, la família i la col·laboració amb els recursos que ofereix la comunitat.

Dins de l’apartat “Recursos” i especialment a la secció “Estilos de vida saludable” hi trobem propostes i idees que podem adaptar fàcilment a les nostres classes.