Educació i esport

Manifest per a l’Educació i l’Esport redactat amb motiu de l‘Any Europeu de l’Educació per Mitjà de l’Esport.

Educació. Perquè té associats uns valors que són essencials en la formació de la personalitat i de les habilitats socials com per exemple la tolerància, l’esperit d’equip, el joc net i el respecte als altres i a les normes, la força de voluntat, l’autoestima i la perseverança. I perquè, com a llenguatge universal, és una font de coneixement.

Salut. Perquè protegeix contra les malalties causades per la manca d’exercici, enforteix el sistema immunològic, millora la qualitat de vida, i ens fa ser més conscients del nostre cos, així com de les nostres capacitats i limitacions.

Participació. Ja que requereix una implicació personal i col·lectiva en les diferents formes de pràctica, com la competició o el lleure, així com una certa regularitat i constància al llarg de totes les etapes de la vida, per tal de fer realitat els seus beneficis físics i mentals.

Oci. En tant que ens permet ocupar el temps de lleure de forma divertida, amb la família, els amics i les amigues, o en contacte amb la natura.

Relació. Per propiciar les relacions interpersonals i multiculturals, contribuint a una millor convivència, solidaritat, acceptació i respecte a la diversitat, així com a la integració dels grups de població més desfavorits.

Treball. Tant personal com en equip, a l’hora d’afrontar la superació d’un esforç individual o col·lectiu, per a la consecució dels objectius que ens hàgim traçat.