Som cooperatius – Jocs i reptes cooperatius

El treball en valors és una de les parts més importants de l’Educació Física, pensar, compartir i resoldre problemes de manera conjunta és imprescindible per superar reptes; per tot això, els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior, comencen la programació d’Educació Física amb una unitat didàctica de jocs i/o reptes cooperatius.

La solidaritat, el diàleg, la tolerància, el respecte, la superació personal, la responsabilitat… Tots aquests valors es treballen durant el primer mes i això ajuda perquè el grup posi el pilars necessaris per fer un bon curs.
Els objectius dels jocs que proposem als alumnes són comuns a tots, no hi ha guanyadors ni vençuts. “Si superem el repte guanyem tots, si no el superem necessitem pensar com fer-ho”.

Com podem fer-ho per girar un matalàs que tenim sota els nostres peus sense tocar a terra?
Aquest pot ser un exemple de repte, però com aquest n’hem fet més, alguns més fàcils, d’altres més complicats, però tots compartint idees i amb el protagonisme de tots els membres del grup, amb rialles i satisfacció màxima cada vegada que s’aconsegueix l’objectiu.

Jugant i fent música amb els Speed Cups

Els /les alumnes de 5è i 6è, que han volgut fer percusió, han crear aquests sons i ritmes. Aquesta activitat era opcional i servia per pujar nota. :
 

Els Speed Cups, també serveixen per realitzar activitats en grup, i així fomentar la col.col·laboració, el respecte i el diàleg, per aconseguir un objectiu comú.

En aquest vídeo, podem veure als/les alumnes de quart, i algun de cinquè, realitzar torres:
 

Acrosport

El acrosport tiene una serie de características cooperativas e integradoras que le convierten en un instrumento de gran valía en su aplicación dentro de las clases de Educación física.
Esta es una actividad en la que todos son “imprescindibles” para el desarrollo y consecución exitosa de la tarea. El acrosport ayuda aprender y valorar, las posibilidades de su cuerpo, y el de los demás..
Se evitan actitudes de discriminación y favorece la cooperación y la integración frente al espíritu competitivo del deporte.
Una de las características que definen a la práctica del acrosport es la creatividad; excelente instrumento para el desarrollo del rendimiento motor de los alumnos, mejorando de forma evidente cualidades físicas como la fuerza, flexibilidad o equilibrio.
Las características de las acrobacias en Educación Primaria son:
Creatividad: Las acrobacias permiten un gran número de posibilidades a realizar por los niños, estas posibilidades dan lugar a la imaginación.
Cooperación: Obviamente, en toda acrobacia se necesita de una ayuda para realizarla. Esto mismo es lo que permite la cooperación entre compañeros facilitando la incorporación de un gran número de valores.
Autosuperación: Una vez metidos en el mundo de las acrobacias, es tal la motivación que despierta esta actividad, que los alumnos desean aprender más y más provocando la propia superación.
Autoestima: La autoestima se favorece con una numerosa cantidad de actividades que hacen que quien las realiza se sienta importante y necesitado en el grupo. Para ello el maestro ha de utilizar refuerzos positivos y parte de su psicología.
Expresividad: Toda acción en la que el elemento más importante sea el cuerpo y sus movimientos utiliza de la expresividad, un componente al que no se le da suma importancia y es fundamental para el desarrollo pleno del alumno.
Motricidad: El movimiento y la motricidad van asociados ya que todo movimiento va acompañado de la parte motriz. Y en las acrobacias se manifiesta esto muy claramente ya que a la hora de realizarlas se utiliza tanto la fuerza como la agilidad, velocidad e incluso la resistencia.
Sociabilidad: En las actividades donde se necesita del compañero para que puedan ser realizadas siempre va a existir la sociabilidad y la interacción entre compañeros.

Els alumnes de Cicle Superior han realitzat aquestes coreografies:

Acro 5è A

Acro 5è B
Parelles

Grups

Acro 6è A
Parelles

Grups

Acro 6è B
Parelles

Grups

Orientació

Els alumnes de 6è han estat fent orientació, pels voltants de l’escola.

Per poder fer l’activitat, ens van acompanyar algunes mares, que van fer aquestes fotos.

FOTOS