Tag Archives: Web 2.0

Web 2.0?

Web 2.0?

Si preguntem a deu ususaris d’Internet pel significat del concepte Web 2.0 és molt probable que obtinguem tantes respostes diferents com ususaris consultats. Això en el cas hipotètic que realment saben de què els estem parlant! Es fa difícil trobar una definició “universal”. Sigui quina sigui però la definició sembla clar que la web, tal i com ara la coneixem, està en un procés d’evolució significatiu que donarà com a resultat un espai d’informació que afectarà en profunditat i per sempre a la manera en la qual accedim i administrem la informació.

La creença que la Web 2.0 no és una innovació tecnològica sinó més aviat una filosofia agafa cada vegada més popularitat.

Observeu aquesta imatge que vindria a resumir d’alguna manera el concepte:

Núvol d'etiquetes de la web 2.0

Us proposo la lectura d’un document que aportarà elements de reflexió al voltant del que estem comentant:

Altres dues aportacions al tema: