Category Archives: Història

Xarxa d’Enllaç amb Palestina

Ha arribat al CRP la proposta educativa de l’Àrea de Sensibilització de la Xarxa d’Enllaç amb Palestina.

La proposta està adreçada a la Secundària i al Batxillerat a partir dels eixos de treball següents:

  • Els drets humans
  • La cultura de Pau i la resolució pacífica dels conflictes
  • El respecte a les diferents cultures i el reconeixement de la interculturalitat

Trobareu més informació a la seva pàgina web www.palestina.cat o al següent enllaç

Del “Llibre dels Fets” a Jaume I

Del “Llibre dels Fets” a Jaume I és el nom del Projecte que proposen des de Recerca en Acció. El projecte suposa que  “un equip de filòlegs i d’historiadors de diverses universitats catalanes estudiaran la fibra literària i la fibra humana de l’autor del Llibre dels fets mitjançant el portal Recerca en Acció ” . La seva feina portarà a “l’edició de la versió digital del Llibre dels Fets, on serà possible escoltar la versió parlada del llibre i accedir als texts en diverses llengües. ”

 Recerca en Acció