Daily Archives: 3 desembre 2008

Programa biblioteca escolar “puntedu”

A l’adreça http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/acces.htm trobareu disponible el curs La biblioteca escolar I: concepte, organtizació i dinamització.

Es tracta d’un curs telemàtic de 60 hores de duració adreçat als responsables de centres educatius públics o concertats de Catalunya que volen organitzar i dinamitzar la biblioteca del seu centre. L’inici del curs serà al gener de 2009.

El curs comprèn la formació sobre el concepte de biblioteca escolar, la seva organització i dinamització i l’accés de la biblioteca del centre al programari epèrgam.

Es demana per tant, un compromís de la direcció del centre educatiu en la designació d’un únic coordinador/a o responsable de la biblioteca, pel que fa a l’acompliment i acabament del curs i també un compromís per assegurar la continuïtat d’aquest recurs en els propers anys.

Criteris de selecció

1. Centres educatius que tenen com a prioritat tots dos objectius del curs, l’accés a la formació del coordinador/a o responsable de la biblioteca i l’accés al programari epèrgam per a organitzar la biblioteca del centre.

2. Centres educatius que es van presentar a les convocatòries puntedu i no van estar seleccionats o bé són centres de nova creació des del curs 2006-07.

3. Centres educatius en què el responsable de biblioteca assignat té una formació de més de 30 hores en aquest tema, però la biblioteca del centre no té accés al programari epèrgam.

4. Centres educatius que ja disposen del programari epèrgam però que han canviat de coordinador/a o responsable de la biblioteca i els cal la formació sobre concepte, organització i dinamització de la biblioteca escolar.