La creativitat ens ajuda a tenir èxit

Ser competent resolent les situacions quotidianes (escolars, laborals, familiars, socials, …) a partir d’actuacions creatives ens permet assolir èxits en el que ens proposem. De manera que aprendre a ser creatiu i estimular la creativitat serien aspectes importants per tothom! Aquest és el tema i l’interés del meu treball de recerca.

A partir d’aquest projecte he recollit resultats sobre el desenvolupament de la creativitat infantil que he relacionat amb continguts teòrics. L’anàlisi que he fet i les conclusions a les quals he arribat les aniré presentant en el bloc, en les diferents pàgines i en diversos articles.