Web to revise English (4t)

Hello children from 4t

I’ve found a very interesting and useful web page to study and revise everything we do at class. There are the 8 units we are going to study this year, first click on the Owl and then UNIT… and finally do the activities.

(aquesta pàgina us serà de gran ajuda, ja que només hi ha activitats relacionades amb tot el que fem a classe, tant d’ara, com d’unitats anteriors. Recomano que la visiteu diàriament).

Comparatives and Superlatives (5è-6è)

Here there are some activities and an explanation to practise the Comparatives and Superlatives that we are studying.

(cliqueu en la imatge i primer trobareu una explicació de com es forma el comparatiu i el superlatiu. Després, a sota teniu una opció que diu First exercise. Clique allà i començareu a fer les activitats).

Daily routines (3r-6è)

Click on the pictures and play with the activities. Then write your result (cada imatge us porta a una activitat diferent per treballar les rutines que estem estudiant i altres més.Quan acabeu envieu un missatge dient el vostre resultat o el què feu diàriament)

I get up at half past seven. I have a shower. I get dressed. I have breakfast at eight o’clock. I brush my teeth at half past eight. And I go to school at nine o’clock