Monthly Archives: May 2008

Web to revise English (4t)

Hello children from 4t

I’ve found a very interesting and useful web page to study and revise everything we do at class. There are the 8 units we are going to study this year, first click on the Owl and then UNIT… and finally do the activities.

(aquesta pàgina us serà de gran ajuda, ja que només hi ha activitats relacionades amb tot el que fem a classe, tant d’ara, com d’unitats anteriors. Recomano que la visiteu diàriament).

Comparatives and Superlatives (5è-6è)

Here there are some activities and an explanation to practise the Comparatives and Superlatives that we are studying.

(cliqueu en la imatge i primer trobareu una explicació de com es forma el comparatiu i el superlatiu. Després, a sota teniu una opció que diu First exercise. Clique allà i començareu a fer les activitats).