Monthly Archives: April 2008

Daily routines (3r-6è)

Click on the pictures and play with the activities. Then write your result (cada imatge us porta a una activitat diferent per treballar les rutines que estem estudiant i altres més.Quan acabeu envieu un missatge dient el vostre resultat o el què feu diàriament)

I get up at half past seven. I have a shower. I get dressed. I have breakfast at eight o’clock. I brush my teeth at half past eight. And I go to school at nine o’clock