Category Archives: General

Introducció


I.lustradora: Imma Palahí.

Títol del projecte: El cos

Les activitats que es mostren al bloc tracten aspectes referents al coneixement del cos: les parts del cos, la imatge corporal, el tractament de les emocions.
Bàsicament les activitats presentades en Aquest projecte estan relacionades amb l’Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres encara que el tractament és globalitzat. Els elements a desenvolupar en aquesta àrea són la descoberta del propi cos i de les seves possibilitats (motrius, perceptives, expressives i relacionals); la descoberta
de les pròpies necessitats així com la progressiva construcció d’una identitat positiva
que integra l’auto coneixement i l’autoestima..
Totes aquestes activitats van dirigides a nens/es de nivell de P4
Objectius:
Assenyalar la ubicació de les principals parts del cos.
Anomenar les parts més conegudes del propi cos.
Utilitzar el llenguatge corporal o verbal per expressar l’acció personal, i les pròpies vivències.
Reconèixer diferents emocions.
El coneixement del propi cos ha de ser sobre tot, vivencial i son molt importants les activitats pràctiques i el treball per parelles o petit grup. El mirall és un recurs important L’aula de psicomotricitat ha de tenir unes condicions i material específic.

Atenció a la diversitat.: Crec que les activitats som obertes i permeten diferents ritmes d’aprenentatge.

El cos

width=’960′ name=’glogster-embed-glog’ frameborder=’0′ scrolling=’no’

http://www.glogster.com/edit/g-6lnla4didqcb0k4t9s4mra0
ACTIVITAT 6:

Presentació d’un cartell de Glogster amb diferents activitats relacionades amb el cos.
Aquestes activitats formen part d’un projecte relacionat amb el cos.

Les activitats que es presenten al Glogster son les següents:
-Poema de Barbeta Barbixola i la dita Aquest és el pare…
-Imatges del cos dels nens i de les nenes,
-Cançó En Joan petit quan balla….
-Imatges del cos per dins i algunes de les funcions.
-Vídeo d’una activitat realitzada a l’aula de psicomotricitat pels mateixos nens.

Objectiu:
-Aprendre els poemes de Barbeta Barbixola i desenvolupar la producció oral de diferents fonemes. -Memoritzar una dita relacionada amb les parts del cos.
-Conèixer les diferencies del cos dels nens i de les nenes.
-Aprendre la lletra de la cançó En Joan petit quan balla… i representar –la amb el gest.
-Conèixer el cos per dins i algunes de les funcions.
-Visualitzar un vídeo d’una activitat realitzada a l’aula de psicomotricitat pels mateixos nens.

Metodologia: Activitat per realitzar amb tot el grup classe. El cartell glosgter es presenta als nens cada vegada que es treballa una activitat. Es presenta cada activitat per separat però ens serveix per recordar les activitats treballades i per relacionar-les amb les noves.

Temporització: Cada activitat es realitzarà en una sessió diferent, Algunes activitats com les cançons i les dites es repetiran es moments puntuals , com els moment de comiat al final de la jornada abans de marxar a casa , això ens permet que els nens i nenes que necessiten mes temps per aprendre ho acabin memoritzant.

Recursos : Es necessita un ordinador amb connexió a Internet canó i pantalla.

Les parts del cos

ACTIVITAT 5: Presentació “ Les parts del cos”.

Aquesta activitat consisteix en la presentació de un vídeo de YouTube on es mostra les imatges de diferents parts del cos i els nens/es les identifiquem. Aquesta activitat ens permet un diàleg del grup classe i una avaluació de les parts del cos que coneixen.
El vídeo es presenta després de realitzar les diferents sessions de treball de l’esquema corporal.
Objectiu: Identificar les diferents parts del cos.

Metodologia: Activitat per realitzar a l’aula amb tot el grup classe. Aqueta activitat s’ha de portar a terme després d’un treball d’activitats previ de coneixement i de les diferents parts del cos. Aquestes activitats preveies a l’aula de psicomotricitat ens permeten reconèixer, identificar i representar les diferents parts en el propi cos i en els companys.

Temporització: Una sessió de 35 minuts.

Recursos : Necessitem un ordinador amb connexió a Internet, un canó amb pantalla.

Una sessió de psicomotricitat

ACTIVITAT 4:
Una sessió de psicomotricitat

La rellevància del joc simbòlic és tal que mitjançant ell, el nen no només exterioritza els seus sentiments, experiències, sensacions i vivències, sinó que també es permet l´apropament, iniciant relacions socials amb altres nens .

1. Ritual d’entrada, on ens preparem, acollim els infants en l’activitat tot recordant les normes de funcionament i donant consignes per poder començar.
2. Espai, temps i material facilitador de l’activitat que els portarà al plaer sensoriomotriu. S’inicia la sessió presentant els materials per poder desenvolupar el joc creatiu. El material consisteix en robes de diferents colors, mides i textures. El temps d’una sessió és aproximadament 40 minuts. La proposta d’aquesta activitat permet que les emocions que apareixen, o que s’inhibeixen, es descontrolen o es comparteixen ajuden els nens a coneixer-se més a si mateixos. i a crear noves estructures i noves bases de relació amb els altres.
. Recollida de material i distanciació de l’activitat física acostant-nos a l’activitat cognitiva mitjançant l’expressió oral, plàstica o gràfica.
. Verbalitzem l’activitat que han portat a terme, com s’ha desenvolupat, com s’han sentit,…

4. Ritual de sortida. Recollim totes aquestes vivències i les interioritzem. Dediquem una estona a sentir el nostre cos, a relaxar-nos i baixar el ritme de l’activitat.

Objectius
Reproduir accions, objectes, aconteixements, rols, models;
Desenvolupament de la conducta cognitiva simbólica a partir del joc. Evocació simbòlica)
Metodologia:

El joc pot ser individual per a familiaritzar-se amb l´objecte i l´acció motriu que aquest requereix. Però ràpidament quan el nen assoleix un control motor i de l´objecte es projecta espontàniament vers el joc en parella i en grup. En aquest sentit, l´educador ha de permetre la recerca, la lliure experimentació i exploració individual, així com l´ensenyament recíproc.

Cançó: Mareta Mareta.

Mareta, MaretaRecursos d’educació infantil.
El portal edu3.cat

ACTIVITAT 3: Cançó ”Mareta Mareta”
Aquesta cançó ens ajuda a treballar els hàbits d’autonomia. Els nens/es a partir d’escoltar la cançó aprenen a relaxar-se i tornar a la calma. Escoltem la cançó diàriament i després d’una activitat de moviment com pot ser l’entrada a l’aula després de l’estona de pati.
Objectiu: Aprendre a relaxar-se amb l’escolta de la cançó.
Metodologia: La cançó ens ajuda a treballar els hàbits. A la classe hi ha un dibuix penjat a la paret que identifica la cançó. La repetició de les rutines ajuda als nens a interioritzar-les. També permet que poc a poc tots els nens acabin relacionant la cançó amb un moment de relaxació
Temporització: Cada dia després de l’estona de pati. Aquesta activitat va dirigida a tot el grup.
Recursos : Es necessita un aparell reproductor de so.

Mareta, mareta

Mareta, mareta
anit vaig somiar
que una nineta
em vares comprar.
La nina tenia
bonicos els ulls
la cara molt fina
i els cabells molt rulls.

I jo la tenia
i jo li cantava:
la nina plorava
que tenia son
Nanana…

Les emocions

Les emocions 

ACTIVITAT 2: Les emocions

Les emocions són un bloc de contingut inclòs dins de l’autoconeixement  pertany a l’Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres.

La presentació de les imatges va acompanyada de la vernalització   de experiències personals referents a aquell sentiment que presentem. La mestra introdueix el diàleg a partir de preguntes:

Objectiu:  Identificar diferents emocions a partir d’imatges fotogràfiques, l’amor, la por, la tristesa, l’alegria.

Metodologia: Les emocions es treballen durant tot el curs , en blocs diferents, un per a cada  emoció  .  La presentació  d’aquestes imatges es fa en quatre sessions diferents i es teballa una emoció per sessió. 

L’atenció a la diversitat. Es faran preguntes per ajudar a verbalitzar respostes a els nens que tinguin mes dificultats d’expressió.

Temporització:  Quatre sessions, Una per a cada emoció. I una ultima sessió per identificar cada imatge i ens  pot ser útil com a avaluació.  

 Recursos : Es necessita un ordinador amb connexió a Internet i un canó amb pantalla.

Baile del marinero

[/youtube]

 ACTIVITAT 1:

“Video del marinero”

. Consisteix en un ball de coordinació  i coneixement de les diferents  parts del cos. També es pot fer assenyalant les parts del cos del company o companya.  

Objectiu:- Reconèixer les diferentes parts del cos.

                   -Coordinació  els moviments del cos amb la lletra de la cançó.

Metogologia: Les activitats es amb la prèvia explicació de la mestra.

Les sessions serán realitzades amb mig grup i per parelles.

L` atenció a la diversitat  pels  nens/es  que tinguin dificultats en la localitzar algunes pats del cos es tractarà  amb l’ajut del company o companya.

 Temporització: Dos sessions de 30 minuts. Una es dedicarà a l’observació i  diàleg sobre el video, i en  una altra sessió es ballarà la cançó.  

Recurssos : Cal un ordinador amb connexió a internet per visualitzar el video i altaveus per sentir la música. La segona sessió es realitazara al’aula de psicomotricitat i es necesita un aparell d’audio o un ordinador per escoltar la cancó.

Descobrim

 

La descoberta d’un mateix no es pot entendre sense la descoberta de l’altre.

Quan treballem aquesta àrea volem promoure les relacions i exploració del jo i dels altres, descobrint i desenvolupant possibilitats emocionals, sensorials, d’acció, d’expressió, d’afectivitat, de relació i de regulació, referides al moviment, a les emocions, i als hàbits.