Introducció


I.lustradora: Imma Palahí.

Títol del projecte: El cos

Les activitats que es mostren al bloc tracten aspectes referents al coneixement del cos: les parts del cos, la imatge corporal, el tractament de les emocions.
Bàsicament les activitats presentades en Aquest projecte estan relacionades amb l’Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres encara que el tractament és globalitzat. Els elements a desenvolupar en aquesta àrea són la descoberta del propi cos i de les seves possibilitats (motrius, perceptives, expressives i relacionals); la descoberta
de les pròpies necessitats així com la progressiva construcció d’una identitat positiva
que integra l’auto coneixement i l’autoestima..
Totes aquestes activitats van dirigides a nens/es de nivell de P4
Objectius:
Assenyalar la ubicació de les principals parts del cos.
Anomenar les parts més conegudes del propi cos.
Utilitzar el llenguatge corporal o verbal per expressar l’acció personal, i les pròpies vivències.
Reconèixer diferents emocions.
El coneixement del propi cos ha de ser sobre tot, vivencial i son molt importants les activitats pràctiques i el treball per parelles o petit grup. El mirall és un recurs important L’aula de psicomotricitat ha de tenir unes condicions i material específic.

Atenció a la diversitat.: Crec que les activitats som obertes i permeten diferents ritmes d’aprenentatge.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *