Per investigar…

1. Investiga sobre els tipus de màquines que podem trobar:

2. Aprèn més sobre les màquines:

JClic