Guia per al coneixement de la menstruació: Equitat menstrual

El Departament d’Educació posa a disposició de tots els centres educatius de Catalunya la Guia per al coneixement sobre la menstruació: Equitat menstrual.

Aquesta guia s’emmarca dintre l’Estratègia de Drets Sexuals i Reproductius de la Generalitat de Catalunya, en la qual ha col·laborat el Departament d’Igualtat i Feminismes, i té com a objectiu garantir aquests drets en el conjunt de la població i, en el cas que ens ocupa, en l’àmbit educatiu, volent implementar una educació en sexualitats feminista.

    Accés a la Guia 

Vídeos blocs Guia

Presentació de la Guia per al coneixement de la menstruació: Equitat menstrual

Enllaç al webinar de la presentació