Informació general sobre les Proves d’accés a la universitat (PAU)

Aquí trobaràs tota la informació oficial sobre les Proves d’accés a la universitat (PAU) i informació de matèries, exàmens i correccions disponibles.

Informació general

Les proves d’accés a la universitat (PAU) tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat (podeu trobar informació curricular sobre el batxillerat a http://www.xtec.cat/estudis/batxillerat).

En aquestes pàgines trobareu, a més a més d’informació general de les PAU, els passos a seguir per poder formalitzar la matrícula , les dates d’interès a tenir presents, els enunciats d’exàmens i les solucions d’anys anteriors, la informació específica de cada matèria objecte d’examen i els resultats estadístics d’anys anteriors.

Per a la formalització de la matrícula i consulta de resultats de les PAU, cal que consulteu l’adreça https://accesnet.gencat.cat

Amb el Posa’t a prova compteu, a més, amb una bona eina d’autoavaluació per preparar-vos per a les PAU. Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb l’Oficina.


Informació general

 


Calendari i horari


Matrícula a les PAU


Exàmens i informació de les matèries

 Estructura de l’examen i criteris generals d’avaluació

Clicant sobre la icona informació matèriess’estableix un enllaç amb l’apartat Estructura de l’examen i criteris generals d’avaluació de la matèria corresponent.

Enunciats d’exàmens i pautes de correcció PAU

pdf Els fitxers en format PDF (Portable Document Format) es llegeixen amb l’Adobe Acrobat Reader. Si no teniu aquest programa instal·lat al vostre PC, cliqueu aquí.

pdf examen
correcció de l'examen correcció
audició audició
Informació de matèries, exàmens i correccions disponibles
Àrea de Llengües
Llengua catalana

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Llengua castellana

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Literatura catalana

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Literatura castellana

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Anglès

informació matèria

pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició
Francès

informació matèria

pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició
Alemany

informació matèria

pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició
Italià

informació matèria

pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició
Llatí

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Grec

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Àrea de Matemàtiques
Matemàtiques

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Matemàtiques aplicades a les ciències socials

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Àrea d’Economia
Economia i Organització d’Empresa

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Àrea de Ciències de la Naturalesa
Física

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Química

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Biologia

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
CC. Terra i medi ambient

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Àrea de Ciències Socials
Història

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Filosofia

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Geografia

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Història de l’art

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Història de la música

informació matèria

pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició pdfcorrecció de l'examenaudició
Àrea d’Arts
Dibuix Artístic

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Fonaments del disseny

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Imatge

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Volum

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Tècniques d’expressió graficoplàstica

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Àrea de Tecnologia
Dibuix tècnic

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Tecnologia Industrial

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Mecànica

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen
Electrotècnia

informació matèria

pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen pdfcorrecció de l'examen

 Part auditiva dels exàmens d’idiomes

Aquests fitxers estan en format comprimit ZIP, per descomprimir-ho necessitareu el programa WinZip, una vegada descomprimit obtindreu un fitxer en format MP3.

 

Anglès

Francès

Alemany

Italià

juny 2006 sèrie 1

juny 2006 sèrie 3

setembre 2006 sèrie 4

juny 2007 sèrie 2

juny 2007 sèrie 1

setembre 2007 sèrie 3

juny 2008 sèrie 2

juny 2008 sèrie 5

setembre 2008 sèrie 4

Audicions de la prova d’Història de la Música

Aquests fitxers estan en format comprimit ZIP, per descomprimir-ho necessitareu el programa WinZip, una vegada descomprimit obtindreu un fitxer en format MP3.

 

Audició 1

Audició 2

Audició 3

juny 2006 sèrie 1

juny 2006 sèrie 3

setembre 2006 sèrie 4

juny 2007 sèrie 2

juny 2007 sèrie 1

setembre 2007 sèrie 3

juny 2008 sèrie 2

juny 2008 sèrie 5

setembre 2008 sèrie 4