Tema 7: La Segona República (1931-1936)

maciaproclamrepublica14041931.JPG
• La proclamació de la República. La Constitució de 1931.
• Les principals forces polítiques.
• El bienni reformista (1931-1933).
• El bienni radicalcedista (1934-1936).
• Les eleccions de 1936 i el govern del Front Popular.
• Evolució econòmica i moviment obrer.
• Dossier: El debat sobre el vot de les dones. Dona i política.

La Segona República espanyola (1931-1936) >>>