Tema 6: La crisi de la Restauració (1899-1931)

canovas.jpg

1. CONTINGUTS

1. Un sistema polític de dificultats

1.1. La continuitat del règim
1.2. L’impacte de la guerra Cuba
1.3. El tancament de Caixes

2. L’oposició

2.1. Regionalisme
2.2. El republicanisme
2.3. Carlisme

3. L’acció política

3.1. La Solidaritat Catalana
3.1.1. Maura
3.1.2. Llei de jurisdiccions
3.1.3. Solidarita catalana

3.2. La Setmana Tràgica i les seves conseqüències: Assassinat de Cabnalejas.

4. La Mancomunitat de Catalunya

4.1. El sindicalisme anarquista
4.2. L’acció terrorista
4.3 El socialisme. naixement del PSOE i la UGT

5. Els inicis del catalanisme polític

5.1. L’aparició decatalanisme
5.2. Les opcions ideológiques del primer catalaninsme

6. La consolidació del catalisme

6.1. Les primeres accions del catalanisme
6.2. La Unió catalanista i el primer projecte d’autonomia
6.3. La presència pública del catalanisme

7. El modernisme: un art global

7.1. Fonaments idològics
7.2. Les diferents arts: literatura, pintura i arquitectura

8. Vocabulari històric

2. ACTIVITATS

a) Exercicis: 1, 2, 3, i 5 de les pàgines 227-229 del llibre de text.
b) Vocabulari històric
c) Dossier: Les dones a les fàbriques pàg. 224-226

3. MATERIAL DE SUPORT

Un sistema polític de dificultats.
• L’oposició.
• Evolució política (I). La Solidaritat Catalana.
• Evolució política (II). La Setmana Tràgica i les seves conseqüències.
• La Mancomunitat de Catalunya.
• La crisi de 1917.
• El moviment obrer.
• La guerra del Marroc. El cop d’estat de Primo de Rivera.
• La Dictadura. • Dossier: Art i cultura al primer terç del segle XX.

La Semana Trágica de Barcelona (Documentos RNE)

La crisi de la Restauració (1899-1931) >>>