Presentació

classiques.jpg

L’àrea de Cultura clàssica, que pot englobar tot l’entorn dels paísos mediterrani, vol aportar a l’alumnat els coneixements sobre la contribució del món clàssic a la civilització occidental en els àmbits literari, artístic, cultural i científic, entre d’altres. L’objectiu final és que les futures generacions reconeguin i valorin críticament alguns dels elements comuns provinents del món clàssic que han contribuït a la formació de l’Europa comú.

Actualment, segons els mous currículums, els continguts de Cultura clàssica s’organitzen en tres blocs:

– Grècia i Roma com a civilitzacions històriques

– L’herència de la cultura clàssica

– Iniciació als elements bàsics de les llengües i literatures grega i llatina.

Des del punt de vista de les llengües, es vol iniciar l’alumnat en la dimensió lingüística de la civilització greco-romana, basada sobretot en elements de l’alfabet i del lèxic, i incorporar també alguns continguts de literatura. Les relacions d’aquest àmbit amb la Llengua i Literatura catalana i castellana, així com amb la primera o segona Llengua estrangera són molt estretes i per això cal afavorir i possibilitar que l’alumnat transfereixi coneixements d’una matèria a una altra.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *