SINOPSI

DEFINICIÓ
Sinopsi ve del grec “sýnopsis”, que vol dir ‘vista del conjunt’. Es tracta, de fet, d’una narració breu.
Se l’anomena també al resum d’un llibre o pel·lícula. És una recopilació de dades dels punts principals d’una obra, per tal de veure’n els aspectes més rellevants. A les sinopsis, sigui de llibre o de pel·lícula no s’han de donar detalls del desenllaç ja que la sinopsi ha de buscar l’interés del lector o de l’espectador per l’obra que s’hi explica.

SINOPSI  DEL  NOSTRE  CURT

Arriba un dia que l’Helena ha de canviar,  se li apropa l’anada a l’institut  i està preocupada. No té el germà gran per compartir els dubtes, ni els pares perquè treballen molt. Se sent sola i espera que ell torni.

 

Deixa una resposta