Benvolguda família,

És el moment que us animeu a participar en l’escola del/de la vostre/a fill/a a través del Consell Escolar del nostre/vostre centre educatiu.

Per a les ELECCIONS de RENOVACIÓ PARCIAL del CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE, us fem a mans la circular informativa i el calendari d’actuacions per a aquest procés electoral, així com el document que us cal omplir per presentar la vostra candidatura. Aquest darrer també us el poden facilitar imprès, a Consergeria.

Alhora, per si és del vostre interès, la sol·licitud de supervisor el dia de les eleccions, i les instruccions de com emetre el vostre vot (porteu el DNI, NIE o PASSAPORT).

NO OBLIDEU REVISAR el CENS PROVISIONAL per si hi hagués alguna errada o omissió i que ho pugueu comunicar segons instruccions i calendari per tal de corregir-ho si s’escau.