spsp_london1
El nostre centre aposta per l’aprenentatge de la llengua anglesa des de 1er fins a 6è, aplicant metodologies addients a l’edat per aconseguir progressivament una expressió i comprensió que culmini en l’objectiu final: dominar aquesta llengua per comunicar-se amb fluidesa en una societat plurilingüe.
Una de les actuacions que es realitza a la nostra escola per millorar les habilitats comunicatives dels alumnes és el projecte d’innovació PELE que vam començar al llarg del curs 2008-2009.
Un PELE és un Pla Experimental en Llengües Estrangeres. El títol del nostre PELE és Let’s speak english. Aquest projecte es fa en llengua anglesa, integrat dins l’àrea d’anglès.Tots els alumnes del centre fan una tercera hora setmanal d’anglès en grups reduïts.
En aquesta hora complementària treballem amb l’ajuda d’una Auxiliar de Conversa, una noia anglesa, l’Ana Elgar. Així tots i cada un dels alumnes té l’oportunitat de practicar de manera més individualitzada, a través de roll-plays, games…, la llengua oral.

Activitats
Ana Elgar