La Guàrdia Urbana de Tarragona ha impartit classes als alumnes de CM i CS dels possibles perills que ofereix la xarxa i com fer-hi front.

L’escola creu que és un àmbit molt important en l’educació dels nostres alumnes i cal esmerçar-hi esforços tothom: famílies, escola i alumnat. Per això prepara per al 3r trimestre xerrades per a les famílies sobre la temàtica de la seguretat a internet. Ben aviat us informarem.

Us adjuntem tres enllaços relacionats amb la temàtica i que poden ser d’utilitat per a les famílies:

 http://www.iqua.net/

http://www.seguridadenlared.org/

http://kidshealth.org/parent/en_espanol/padres/net_safety_esp.html