Durant tot el curs hem tingut mares ajudants als tallers de plàstica. Ens han ajudat molt! Moltes gràcies a totes!