Horari de presentació de sol·licituds:

  • Dijous 22 de març: de 14:30 a 16h o de 17:15 a 18h
  • Divendres 23 de març: de 14:30 a a 16h
  • Dilluns 26 de març: de 9 a 12:30 i de 15 a 17h
  • Dimarts 27 de març: de 16 a 18h
  • Dimecres 28 de març: de 9 a 12:30 i de 15 a 18h
  • Dijous  29 de març: de 15 a 18h.

Les trameses de sol·licituds per internet es poden fer fins les 24h del dijous 29 de març.

www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola/