Per tal de desenvolupar la llibertat creativa dels alumnes, aquí veiem una mostra d’una de les diferents formes de treballar a música. En aquesta ocasió treballem dansa per grups i ells decideixen els moviments que volen aplicar a la música que va sonant. És molt agradable treballar amb 4t!!!