Els nois i noies de 5è i 6è s’han presentat davant els seus companys i companyes utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. El treball en grup petit ens permet treballar intensament l’expressió oral en un ambient proper que facilita una comunicació significativa.