Durant el primer trimestre vam treballar a plàstica diferents obres del pintor Wassily Kandinski.
– Centres concèntrics:

-Taca negre:

-Figura blanca:

-La puerta de Kiev:

-Improvisation 6: