ORGANITZACIÓ

Personal del Centre

EQUIP DE MESTRES DE L’ESCOLA MASQUEFA II PER EL CURS 2016-2017

TUTORS

3r. Isabel García
4t. Núria Planas
5è. Antònia Matas
6è. Fernando Foix

MESTRES ESPECIALISTES I DE SUPORT
Anglès: Fernando Foix i Laia Barnés
Educació Física: Raquel Garrigós / Lídia Rodríguez
Música: Isabel García
Castellà: Laia Barnés i Núria Planas
Medi: Tutors i Raquel Garrigós / Lídia Rodríguez
Informàtica: Salvador Panareda
Educació Artística : Antònia Matas
Religió: Montse Roca
Alternativa: Tutors i Salvador Panareda

EQUIP DIRECTIU
Director: Salvador Panareda
Cap d’estudis: Antònia Matas
Secretària: Laia Barnés

ALTRE PERSONAL
EAP: Diana Sanfeliu
Conserge: Charo Barrera
Administrativa: Magda Perelló

Monitores de Menjador: Marisol, Anna García
Monitores de Transport: Marta Palomo / Judith Isart

 

Normativa d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

Normativa Educació Primària

Dossier inici curs 2016-2017 MII


Carta Compromis de Masquefa II

Horaris dels diferents grups curs 2016-2017

Horaris MII curs 2016-2017