Calendari i informació

 

BENVOLGUDES FAMÍLIES, PARES, MARES I ALUMNES.

Un any més us donem la benvinguda a totes i a tots en aquest  inici del nou curs 2015/2016, tot esperant que sigui un bon any i que s’acompleixin totes les expectatives i tots els objectius pedagògics, educatius i personals proposats, malgrat totes les dificultats i entrebancs del camí.

A continuació volem inform-vos dels següents punt que considerem són del vostre interès i cal que els tingueu present a llarg del cur

 

L’ESCOLA ANTONI GAUDÍ:

 • L’Antoni Gaudí és una escola participativa i dialogant, compromesa amb l’entorn, basada en el respecte mutu, la tolerància, l’empatia on tots i totes som importants i necessaris, en un ambient d’afecte. Transmet els valors propis d’una societat democràtica,que fomenta l’esperit crític i creatiu.
 • El nostre únic objectiu és que tots i totes els/les nostres alumnes arribin a desenvolupar el màxim de les seves capacitats valorant la cultura de l’esforç personal i de grup,  la responsabilitat, la participació, l’interès, saber pensar i raonar, tenint gust per aprendre a aprendre, així com també la capacitat de ser feliç i gaudir de la vida. L’escola fa partícip als alumnes dels seus avenços sent així potenciadora d’autoestima, del concepte positiu d’un mateix, de la valoració personal i la confiança en les pròpies capacitats.
 • Som una escola inclusiva, capaç d’entendre la diversitat com a eina enriquidora fomentant  l’empatia, la cooperació, l’acceptació de la diversitat i el respecte als altres, tots som semblants però diferents i únics.
 • Potenciem la seva llengua vehicular com a llengua de comunicació i aprenentatge, entenent com a prioritari l’assoliment d’un bon nivell lingüístic. Incentivem i estimulem l’aprenentatge a partir de l’experimentació, la innovació i l’estimació.
 • El nostre currículum es caracteritza per ser obert i estar adaptat a l’adquisició de les competències bàsiques. És coherent i està organitzat des d’Educació Infantil fins a Cicle Superior on tots tenen dret a la igualtat d’oportunitats.
 • L’Antoni Gaudí és una escola compensadora, que fomenta la pluralitat d’estratègies d’aprenentatge adaptades a la diversitat de necessitats educatives, donant una atenció més individualitzada per compensar les desigualtats dels infants i les famílies.
 • Volem avançar en el treball en equip, basant-nos sempre en el diàleg i el consens, partint de l’anàlisi de la situació i entenent-la sempre com a millorable, dinamitzant, potenciant i optimitzant al màxim les tasques dels òrgans de govern i de coordinació docent, i donant el màxim suport a tots els professionals del centre perquè, de manera conjunta, puguem assolir les finalitats educatives que pretenem.
 • Ens basem en el lideratge compartit, on tots/es formem part d’un engranatge, configurant així l’escenari apropiat per la gestió democràtica del centre, i també per aconseguir els objectius proposats.
 • Creiem en la complicitat i col·laboració de les famílies per portar a terme aquesta difícil tasca d’educar, una escola de tots/es i per a tots/es.

 

CLAUSTRE I PROFESSIONALS DE L’ESCOLA:

 EQUIP DIRECTIU:

 • Carme Sojo Gómez (Directora/R.CM).
 • Maika Balbastre Pérez (Cap d’Estudis/EE).
 • Sara Mateo Carrillo (Secretaria/EE).

CICLE SUPERIOR:

 • David Godes Codes (E.Anglès/Coord CS).
 • Laura Lacuesta Méndez (Tutora de 6èA).
 • Raquel Caro Moreno (Tutora de 6èB).
 • Mar Rodríguez Bohorques (Tutora de 5èA).
 • Raúl Segura Gómez (Tutor de 5èB).
 • Juan Pablo García (E.Informàtica/Coord TAC).
 • Saïdia Bartoll Garcia (Mestra AA/Coord CLIC).
 • Sara Mateo Carrillo (Secretaria/Mestra EE).

IMG-20150918-WA0002

CICLE MITJÀ:

 • Yolanda Cantero Cases (Mestra E.Física 4t/Coord CM).
 • Estela Prats Giménez (Tutora 4tA).
 • Montserrat Pérez i Pineda (Tutora 4tB).
 • Patricia Bayo Urbaneja (Tutora 3rA).
 • Demelza Jara Alfaro (Tutora 3rB).
 • Elisabet García Castro (Tutora 3rC).
 • Maite Larroy Sánchez (Mestra E.Música).
 • Carme Sojo Gómez (Directora/R.CM).
 • Esther Pujol Cabañero (Cootutora 4tA/EE).
 • Clara (E.Anglès).
 • TIS.

CICLE INICIAL:

 • Marta Montolío Sánchez (Tutora 2nA/Coord CI).
 • Magda Jiménez Campos (Tutora 2nB).
 • Elena Mihi Marin (Tutora 1rA).
 • Juan Martínez Pérez (Tutor 1rB).
 • Margarita García Jabalera (Reforç CI).
 • Yvone Casal Bernat (Anglès).
 • Edu (E.Física).
 • Berta Martínez Alonso (Reforç EI/AA).
 • Maika Balbastre Pérez (Cap d’Estudis/EE).
 • Sandra.

EDUCACIÓ INFANTIL:

 • Laia Rodríguez Milan (Tutora P3B/Coord EI).
 • Laura Domínguez (Tutora P5A).
 • Raquel Martínez (Tutora P5B/Reforç EI).
 • Carme Aizpurua Bádenas (Tutora P4A).
 • Conxita Gaig Curiel (Tutora P4B).
 • Teresa Velasco Azón (Tutora P3A).
 • Mónica Pérez Burrull (Reforç EI/AA/Coord Riscos).
 • Silvia Sánchez de la Cruz (TEI).
 • Mº Antonia Calderón T (Auxiliar EE).
 • Mónica Miletti Gràcia (EE).
 • Áurea Guntín Méndez (E. Física).
 • Elisabeth.
 • Raquel Campalans Ventura (E.Religió).

ALTRES PROFESSIONALS DE L’ESCOLA:

 • Àngels Ibar Montero (Administrativa).
 • Juan Pelicano Rico (Conserge).
 • Ana (Neteja).
 • Loli Gea (Coord Menjador).
 • Raquel Peiró (EAP).

 

CURS ESCOLAR 2015-2016:

 • INICI DE CURS: Dilluns dia 14 de setembre de 2015:

CONTACTE:   

 • Telèfon del centre: 933867864 (també és fax).
 • Mòbil del centre: 610446265.
 • E-mail del centre: ceipantonigaudi@xtec.cat                                                   

HORARI ANUAL:  

 • Educació Infantil: De 9’30h a 12’55h i de 15h a 16’25h.    
 • Educació Primària: De 8’30h a 13h i de 15h a 16’30h.

CALENDARI ANUAL:

 • 1ER. TRIMESTRE: Del 14 de setembre al 22 de desembre de 2015.
 • 2ON. TRIMESTRE: Del 11 de gener al 18 de març de 2016.
 • 3ER. TRIMESTRE: Del 29 de març al 21 de juny de 2016.
 • JORNADA INTENSIVA: 22 de desembre de 2015 i del 6 al 21 de juny de 2016.
 • FI DE CURS: 21 de juny de 2016

FESTIVITATS ANUALS:

 • NADAL: Del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016.
 • SETMANA SANTA: Del 19 al 28 de març de 2016.
 • DIES FESTIUS: 12 d’octubre i 8 de desembre de 2015.
 • FESTES LOCALS : 24 de setembre de 2015 i 16 de maig de 2016.
 • FESTES DE LLIURE  DISPOSICIÓ: 7 de desembre de 2015, 8 de gener, 8 de febrer i  13 de maig de 2016

CELEBRACIONS ANUALS:

 • CASTANYADA: Divendres 30 d’octubre de 2015.
 • CONCERT DE NADAL:  Dimecres 16 i dijous 17 de desembre 2015.
 • DIA DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU: Divendres 29 de gener de 2016.
 • CARNAVAL: Divendres 5 de febrer de 2016.
 • MOSTRA DE DANSES: Dijous 22 d’abril de 2016.
 • OLIMPÍADES: Divendres 3 de juny de 2016.

 

QUOTA DE MATERIAL PEL CURS 2015-2016

QUOTA DE MATERIAL APROVADA EN EL DARRER CONSELL ESCOLAR:

 • Des de P-3 fins a 4t d’Ed. Primària: 61€ (únic pagament).
 • Els/les alumnes de Cicle Superior de Primària (5è i 6è) hauran d’abonar la quantitat de 41 euros (únic pagament) en concepte de material escolar divers. La resta de material (llibretes, gomes, compassos, etc…) l’haurà de comprar cada família, segons el llistat que els lliuraran els/les tutors/es.
 • Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar abans del dia 15 d’octubre en el compte corrent que s’indica (mitjançant caixer automàtic), o bé a la secretaria del centre dins l’horari establert.
 • Núm. de compte corrent; Catalunya Caixa / C.c. nº 2013 0895 94 0200127988. El comprovant d’ingrés es lliurarà al tutor/a del seu fill/a o a la secretaria del centre.

 

AMPA:

 • És important que us feu socis de l’AMPA i que participeu activament en la seva organització, ja que es treballa per l’escola i pel benefici dels vostres fills/es, que gaudiran de les festes de la castanyada, dels patges reials, Carnaval, xocolatades, final de curs, extraescolars i moltes altres activitats.
 • La quota de l’AMPA és anual, de 10€ per alumne/a.

 

MENJADOR:

 • Les famílies que volen que els seus fills/es es quedin al menjador poden passar a pagar per dies, setmanes o mesos a la coordinadora de menjador que es trobarà al vestíbul de l’escola des de les 8:30h fins a les 9:45h cada dia excepte el dijous. Si algú es vol quedar aquest dia caldrà que ho avisi amb antelació.
 • El preu del menjador és de 6,10€ diaris SENSE BECA.
 • No podrà fer ús del servei cap nen/a que arribi tard a l’escola i no l’hagi comunicat prèviament.

 

ENTRADES I SORTIDES:

 • Cal ser puntual a l’hora de les entrades a l’escola, és un bon hàbit personal que els nens han d’aprendre, tant per respecte als companys que han arribat a l’hora, com pel bon funcionament de l’activitat escolar. I som els adults qui hem d’ajudar en aquest aspecte.
 • Les portes de l’escola s’obriran a les 8:30h i es tancaran a les 8:40h a Primària i a Educació Infantil s’obriran a les 9:30h i es tancaran a les 9:40h. Després d’aquest horari no es permetrà l’entrada de cap alumne que no porti justificant.
 • Els alumnes d’ Educació Infantil, P3, P4 i P5, amb germans a Primària, podran quedar-se al servei d’acollida matinal de 8:30h a 9:30h, de forma gratuïta.
 • Cap alumne pot sortir del centre en hores de classe sense presentar al tutor l’autorització escrita dels pares i que algun adult conegut el vingui a buscar. Mai sortiran sols.
 • Serem molt estrictes en la recollida dels alumnes. No lliurarem ningú a una persona desconeguda, per la qual cosa és imprescindible que signeu l’autorització al despatx de direcció.
 • La puntualitat en les sortides també és molt important, tant pel què fa al desig del nen/a en ser recollit com per a aspectes d’organització personal i col·lectiva del professorat.

 

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT A 3r, 4t, 5è i 6è:

 • Els llibres de text de 3r a 6è són socialitzats i gratuïts  dintre del programa d’universalització dels llibres de text  de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet..
 • Els llibres pertanyen a l’escola, sent utilitzats per l’alumnat durant el curs.
 • S’exigeix la responsabilitat en el seu ús i s’hauran de reposar en el cas que es facin malbé o es perdin.
 • Els llibres seran retornats a l’escola al final de curs en perfectes condicions.

 

SALUT I SEGURETAT DELS NOSTRES ALUMNES:

 • Es convenient d’abstenir-se de portar el nen/a a l’escola quan:
 • Té febre o n’ha tingut la nit anterior.
 • Té diarrea i vòmits.
 • Té tos intensa i contínua o li costa respirar.
 • Té polls i llémenes (caldrà seguir el tractament adequat fins que no en tingui).
 • Té conjuntivitis.
 • Té varicel·la (fins que els grans estiguin secs).

ALTRES:

 • Quan un alumne es troba malament o es fa mal i cal portar-lo al metge, us avisarem per telèfon perquè el vingueu a recollir. És important que siguin telèfons en els que us puguem localitzar en horari escolar.
 • És convenient que comuniqueu a l’escola els canvis de domicili i/o telèfon, per tal de mantenir actualitzades les nostres bases de dades.

MEDICAMENTS:

 • Quan un alumne hagi de prendre de manera inevitable alguna medicina dins l’horari escolar, cal que porti el medicament, la còpia de la recepta o informe del metge i  l’autorització que us serà facilitada pel tutor/a o a l’Equip Directiu, signada pel responsable del nen/a, conforme autoritza al seu tutor/a o responsable de menjador a donar la medicina a l’alumne.
 • Si falta qualsevol d’aquests requisits no se li podrà subministrar la medicació.

 

RELACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA:

La relació pares-mestres és important que sigui fluida

NIVELLS DE COMUNICACIÓ:

 • REUNIONS DE CURS: Es convoquen a començament de curs.
 • AVALUACIONS-INFORMES:
 • Educació infantil: Rebreu dos informes escrits, un a finals de febrer i l’altre a final de curs.
 • Educació primària: Rebreu tres informes escrits, un al final de trimestre.
 • ENTREVISTES INDIVIDUALS AMB EL TUTOR/A: Cada tutor/a té una hora setmanal de 13.00h a 14:00 destinada a atendre les famílies, a la reunió d’inici de curs us concretaran quin dia és aquesta hora. Cada família mantindrà com a mínim una entrevista amb el tutor/a del seu fill/a al llarg del curs. En qualsevol moment del curs podeu demanar entrevista concertant el dia mitjançant l’agenda escolar.
 • L’AGENDA: S’utilitza per a tractar temes del dia a dia, demanar entrevista, visita al metge, indicacions dieta, anotar els deures i per la comunicació família-tutor/a.

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR:

 • L’Escola Antoni Gaudí vol garantir que tot el procés educatiu de l’alumnat s’esdevingui en un entorn que afavoreixi tant l’aprenentatge com la pràctica de la convivència, ja que són elements fonamentals en l’educació.
 • L’escola ha posat en marxa una sèrie de mesures perquè tots els membres de la nostra comunitat educativa gaudeixin del dret de conviure en un bon clima escolar i a la vegada, es responsabilitzin del deure d’afavorir-lo amb les seves actituds i la seva conducta.
 • Per crear un atmosfera de treball i convivència segura i saludable és imprescindible fer un plantejament global i integral que requereix ser abordat des de diferents nivells i àmbits d’actuació, però sens dubte la família esdevé un mitjà imprescindible en aquesta fita.

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA:

AULA:

 • Portem el material necessari i compartim el de l’aula.
 • Presentem els deures nets i polits.
 • Tenim cura del nostre material, del dels altres i del de l’escola.
 • Ens portem correctament a classe.
 • Solucionem els conflictes mitjançant el diàleg, i en cas necessari li comuniquem al mestre.
 • Respectem el torn de paraula, escoltem els altres i aixequem el dit quan volem intervenir.
 • Ordenem les coses sempre que calgui i quan sortim de l’aula.
 • Mantenim una bona postura en seure a la cadira.
 • Parlem amb un to de veu adequat.
 • Demanem les coses amb un “si us plau” ben bonic i en acabar donem les “gràcies”.
 • Deixem a casa llaminadures, joguines, mòbils i aparells electrònics.

ENTRADES I SORTIDES:

 • Entrem i sortim de la classe i de l’escola caminant.
 • Saludem en entrar i en sortir.
 • Som puntuals a les entrades i sortides del centre i als canvis d’aula.
 • Esperem que primer passin els nens més petits.
 • Quan anem a una aula, piquem la porta, ens apropem on és el mestre o la mestra per demanar-li el que cal, i tanquem la porta quan sortim.
 • Per poder marxar sols dins l’horari escolar hem de sortir acompanyats d’un familiar.
 • Per poder marxar sols al finalitzar la jornada necessitem una autorització signada per la família.

ESPAIS COMUNS:

 • A la biblioteca, a l’aula d’informàtica i al menjador, parlem amb un to de veu adequat.
 • Quan anem a la biblioteca o a l’aula d’informàtica, desem les cadires, els llibres i el material informàtic al seu lloc.
 • Aprofitem per anar al lavabo abans de sortir al pati.
 • Quan anem al wàter, agafem el paper imprescindible i l’utilitzem adequadament. En acabar   recordem estirar de la cadena.

PATI:

 • Quan juguem, compartim el joc, passem bé la pilota, respectem els altres i les normes del joc.
 • A l’hora d’esbarjo, juguem al pati i no entrem ni a les aules ni als passadissos.
 • Si juguem amb les cordes i gomes en acabar les recollim.
 • Tirem les deixalles de l’esmorzar dins de les papereres.
 • No portem sucs ni batuts per esmorzar.
 • Ens dirigim a tothom amb respecte i educació.
 • El dia que ens toca pista de futbol juguem amb pilotes toves de l’aula, les de cuir podrien fer   mal.

SORTIDES:

 • Anem a les sortides sense diners, ni llaminadures, ni llaunes, ni aparells electrònics.
 • Quan anem d’excursió, la millor beguda per a treure la set és l’aigua.
 • Deixem net el lloc on hem menjat, sense papers ni deixalles.
 • A l’autocar, seiem correctament, ens posem el cinturó i no molestem ni els companys ni el conductor.
 • A les excursions fem cas de les indicacions del mestre, guia o monitor que ens acompanya.
 • Quan ens desplacem pel carrer, ho fem en filera de dos, tot respectant els vianants i els senyals de trànsit.

SOSTENIBILITAT A L’ESCOLA:

 • Estalviem aigua, usant la necessària.
 • Tanquem bé les portes, per evitar que marxi la calor dels radiadors.
 • En sortir tanquem els llums.
 • Fem la separació de deixalles, pel seu reciclatge.
 • Portem esmorzars sostenibles (sense embolcalls, dins la carmanyola) i saludables (entrepà, dimecres dia de la fruita a l’escola, …).

 

MESURES CORRECTORES DE L’ESCOLA:

FALTES LLEUS (TIPUS DE FALTES):

 •  Actes reiteratius que alterin l’activitat normal de la classe (molestar als companys, jugar, cridar i riure a classe, interrompre les explicacions de mestres i companys, …).
 • Actes d’indisciplina contra membres de la comunitat educativa (faltes de respecte, mala educació, contestar de manera inapropiada, no atendre les indicacions, actes que vulnerin les normes de convivència del centre, …).
 • Actes reiterats contra la higiene, salut, civisme i educació (escopir, llençar escombraries al terra, falta de cura de les instal·lacions i material del centre,…).

FALTES LLEUS (MESURES CORRECTORES I SANCIONS):

 • El tutor informa a la família mitjançant una nota a l’agenda, que haurà de retornar signada.
 •  Amonestació oral per part del mestre.
 •  Privació del temps d’esbarjo (l’alumnat es quedarà sota la responsabilitat del mestre que aplica la sanció).
 • Responsabilització del material malmès, realitzant una feina  que impliqui un esforç.
 • Fer full de reflexió (fora de l’aula o assegut sol) durant una activitat atractiva que es realitzi a l’aula.
 • Altres mesures a determinar pel mestre implicat o tutor.

FALTES GREUS (TRIPUS DE FALTES):

 • Actes distorsionadors greus (no compliment de la sanció imposada, sostracció d’objectes o pertinences dels membres de la comunitat escolar, sortir del centre sense autorització o qualsevol altra incorrecció que alteri greument el desenvolupament de l’activitat escolar).
 • Actes d’indisciplina greus contra membres de la comunitat educativa (insults, conductes violentes i agressives, faltes greus de respecte, …).
 • Acumulació de 3 faltes lleus.
 • Deteriorament intencionat de les dependències i del material del centre o dels companys.

FALTES GREUS (MESURES CORRECTORES I SANCIONS):

 • La Comissió informarà del fet  a la família mitjançant un escrit que quedarà signat i recollit a l’expedient de l’alumne.
 • Suspensió d’assistència a la següent sessió i/o canvi de   grup.
 • Suspensió del dret a participar a la següent sortida escolar i /o festa de l’escola.
 • Reposició del material danyat.
 • Privació del temps d’esbarjo durant una setmana, realitzant feines de serveis a la comunitat.
 • Altres mesures a determinar per la Comissió de Convivència.
 • En el cas que un alumne acumuli tres faltes greus, el responsable de la comissió farà un escrit explicat els fets i citarà a la família per comunicar-li la mesura acordada des de la Comissió.
 • Expulsió del centre per un període de temps a determinar des de la comissió.
 • Treballs a la Comunitat Educativa fora d’horari lectiu.

 

BON CURS A TOTS!!:

Ja per acabar, només dir-vos que restem a la vostra disposició en els horaris previstos d’atenció a les famílies i demanem la vostra col·laboració, participació i ajuda, com sempre feu, ja que treballem en benefici dels vostres fills/es.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *