Category Archives: Consell Escolar

Consell escolar. Ja tenim relleu

Amb tota puntualitat començava a 1 quart de cinc de la tarda les eleccions a consell escolar, i es tancaven a les 8 de la tarda, amb una força bona participació del 39,21%.

Tot seguit i amb la col·laboració del membre del consell escolar rellevat, Gerard Rodes, s’iniciava l’excrutini que ha estat el següent:

 • Samir Ait Dahmane: 11 vots.
 • Óscar González Cortina: 63 vots.
 • Raquel González Marmol: 20 vots.
 • Sebastià Sisó Cabistany: 33 volts.
 • Nul: 1 vot.

Agrair un cop més les candidatures, agrair la participació i lamentar no poder dur a terme aquestes votacions de manera que tothom hi pugui participar, som conscients que s’han perdut força vots perquè hi ha qui va de torn i avui, el torn era de tarda.

Candidatures eleccions consell escolar 2014

La setmana vinent eleccions i ja tenim candidatures a la renovació del sector famílies del consell escolar del nostre centre.

Recordeu que la composició del actual consell escolar és la següent:

 • President: Joan-Ramon Ferrús Terré.
 • Montse Solé Ferré, cap d’estudis.
 • Sebastià Óscar Bosch Pujol, secretari amb veu però sense vot.
 • Dora Cervelló Ceró representant del sector mestres.
 • Ferran Albiac Viñolas representant del sector mestres.
 • Raquel Sánchez Segarra representant del sector mestres.
 • Ascen Martí Font representant del sector mestres.
 • Gerard Rodes Horta representant del sector pares i mares.
 • Cristina Lazacano Millán representant del sector pares i mares.
 • Lourdes Larrosa Vilaplana representant del sector pares i mares.
 • Jésica Delgado Puebla repesentant de setor PAS.
 • Héctor Suñé Silué representant de l’AMPA.
 • Noèlia Colominas Juan representant de l’Ajuntament.

Aquestes eleccions, pel que fa al sector pares i mares toca substituir un representant, concretament a Gerard Rodes Horta, optant per la seva plaça 4 candidatures:

 1. Samir Ait Dahmane
 2. Sebastià Siso Cabistany
 3. Óscar Gónzalez Cortina
 4. Raquel Gónzalez Marmol

Tant de bo l’elevat nombre de candidatures sigui el presagi d’una elevada participació.

Pel que fa a les darreres eleccions l’índex de participació va estar en el 44,41%, possiblement el més alt de la història de les nostres eleccions a consell escolar, la qual cosa és una indicador indiscutible de que a nivell familiar  cada cop més l’educació dels nostres fills i filles ocupa un lloc destacat.

Aquestes eleccions l’escola s’ha proposat continuar amb la línia ascendent de l’índex de participació (2010 -35%, 2012- 44,41%) i, per què no? superar el de les darreres.

Aconseguir-ho no és responsabilitat dels vostres fills i de les vostres filles. Aquests deures són familiars, deures per als pares i per les mares que són qui tenen el dret a participar-hi i, fins a cert punt l’obligació.

Intentem que aquest cop no calgui anotar a l’agenda familiar: Avui, el papa i la mama no han fet els deures.

Una bona participació en les eleccions a consell escolar són una mostra de l’interès de la família per l’escola.

Una bona participació és la imatge d’una escola que funciona.

Una bona participació dóna força a la direcció i a l’AMPA a l’hora de tractar amb l’administració, perquè una bona participació és una mostra de que l’escola és forta.

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR

Dimecres 26 de novemebre de 2014

d’1 quart de 5 a 8 de la tarda a la biblioteca de l’escola.

Eleccions als consells escolars 2014

consell2014Tal i com ja vam anunciar a les reunions de pares i mares d’inici de curs, enguany tenim eleccions a consell escolar.

El consell escolar de l’escola és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, famílies, administració local i personal d’administració i serveis.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El curs escolar 2014-2015, el procés electoral s’inicia el 3 de novembre de 2014.

Consell Escolar de la nostra escola defensa l’actual model educatiu

Rera les eleccions, el nou Consell Escolar de l’Escola Enric Grau Fontseré de Flix, en reunió celebrada el dia 21 de gener de 2013 acorda per unanimitat ratificar la seva adhesió al manifest somescola.cat, el qual, entre d’altres aspectes suposa el rebuig al projecte de Llei Wert i la defensa d’un model d’escola integradora, catalana i plural que durant més de 30 anys s’ha anat desenvolupant a Catalunya amb el consens  de gran part la comunitat educativa i avalada per nombrosos elogis per part de la Unió Europea.

Altres escoles de la comarca:

Resultats de les eleccions a consell escolar

Tal i com presagiàvem en un article anterior,  l’elevat nombre de candidatures ens ha dut a un rècord de participació, el 44,4%, superant el 33,23% de les darreres eleccions del 2010 i, superant el 35% que era un dels objectius que ens havíem marcat dins els nostres actuals acords de corresponsabilitat.

 

Distribució dels vots:

 • Muhammad Arain Sadiq: 16 vots (6,1%).
 • Isabel Guiu Mestres: 35 vots (13,3%).
 • Jordi Horta Pérez: 49 vots (18,62%).
 • Laura Jordà Affonso: 27 vots (10,26%).
 • Lourdes Larrosa Vilaplana: 67 vots (25,46%).
 • Crisitna Lazacano Millan: 66 vots (25,08%).

Aleshores són Lourdes Larrosa Vilaplana i Cristina Lazcano Millan qui entraran al consell escolar de la nostra escola en substitució de Pau Ballesteros Peral i Maite Jordà Galano.

Des d’aquestes línies agrair la tasca desenvolupada per Pau i Maite. Felicitar totes i cadascuna de les candidatures i, avançar la benvinguda a Lourdes i Cristina.

Com a president del consell escolar, agrair en nom de l’escola la participació d’aquest elevat nombre de pares i mares, lamentar i recollir la queixa d’aquells pares i mares que per qualsevol raó no han pogut venir a votar, prenent el compromís de comunicar-ho al Departament per tal que es prenguin les mesures necessàries i que en unes properes eleccions tothom pugui votar, ja sigui presencialment, ja sigui per delegació, ja sigui per…

Visca la foguera de Sant Antoni! Visca la nostra escola que avui la festa és grossa!

Eleccions consell escolar

Rera el parèntesi vacacional de les festes nadalenques encetem un nou trimestre amb una feina a mig fer: Les eleccions a consell escolar.

Cal recordar que el consell escolar és el màxim òrgan de govern de l’escola, presidit pel director s’hi veuen representats tots els sectors de l’àmbit educatiu a excepció de l’alumnat en el cas de les escoles.

La composició del actual consell escolar és:

 • President: Joan-Ramon Ferrús Terré.
 • Montse Solé Ferré, cap d’estudis.
 • Sebastià Mora Masot, secretari amb veu però sense vot.
 • Dora Cervelló Ceró representant del sector mestres.
 • Ferran Albiac Viñolas representant del sector mestres.
 • Raquel Sánchez Segarra representant del sector mestres.
 • Ascen Martí Font representant del sector mestres.
 • Gerard Rodes Horta representant del sector pares i mares.
 • Maite Jordà Galano representant del sector pares i mares.
 • Pau Ballesteros Peral representant del sector pares i mares.
 • Jésica Delgado Puebla repesentant de setor PAS.
 • Héctor Suñé Silué representant de l’AMPA.
 • Noèlia Colominas Juan representant de l’Ajuntament.

Aquestes eleccions, pel que fa al sector pares i mares toca substituir dos representants, concretament a Pau Ballesteros Peral i Maite Jordà Galano, optant per la seva plaça 6 candidatures:

 1. Muhammad Arain Sadiq.
 2. Isabel Guiu Mestres.
 3. Jordi Horta Pérez.
 4. Laura Jordà Affonso.
 5. Lourdes Larrosa Vilaplana.
 6. Crisitna Lazacano Millan.

Tant de bo l’elevat nombre de candidatures sigui el presagi d’una elevada participació,.

Pel que fa a les darreres eleccions l’índex de participació va estar en el 33,23%, tot i que baix, possiblement el més alt de la història de les nostres eleccions a consell escolar i, també alt perquè inexplicablement, tot i que a nivell familiar l’educació dels nostres fills i filles ocupa un lloc destacat, a l’hora de demanar una implicació familiar en un procés com és la participació en les eleccions a consell escolar, aquesta assoleix uns índex molt baixos.

Aquestes eleccions l’escola s’ha proposat superar el 35%.

Aconseguir-ho no és responsabilitat dels vostres fills i de les vostres filles. Aquests deures són familiars, deures per als pares i per les mares que són qui tenen el dret a participar-hi i, fins a cert punt l’obligació.

Intentem que aquest cop no calgui anotar a l’agenda familiar: Avui, el papa i la mama no han fet els deures.

Una bona participació en les eleccions a consell escolar són una mostra de l’interès de la família per l’escola.

Una bona participació és la imatge d’una escola que funciona.

Una bona participació dóna força a la direcció i a l’AMPA a l’hora de tractar amb l’administració, perquè una bona participació és una mostra de que l’escola és forta.

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR

Dimecres 16 de gener

de 4 a 7 de la tarda a la biblioteca de l’escola.Consell escolar

El proper dilluns  dia 17 a les 5 de la tarda es reunirà el consell escolar de la nostra escola amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
 2. Eleccions a Consell Escolar.
 3. Acords de coresponsabilitat.
 4. Beques del Consell Comarcal: Llibres, menjador i transport escolar.
 5. Resultats de la avaluació diagnòstica (AD).
 6. Pla d’emergència.
 7. Manteniment i millora.
 8. Informació diversa.

Es recorda que si algú  vol afegir un tema al consell escolar es troben representades:

 • Les famílies a través del representant de l’AMPA i 3 pares i/o mares escollits directament pels pares i mares.
 • El mestres.
 • L’Ajuntament.

Per altra banda al costat esquerre de la porta d’entrada a l’edifici de primària teniu la Bustia del Consell on podeu dipositar les vostres propostes, els vostres suggeriments…

 

 

 

Consell Escolar

Per al proper dijous 22 hi ha convocat un Consell Escolar amb el següent ordre del dia:

 • Aprovació acta anterior.
 • Balanç econòmic 2011 i estat de comptes.
 • PAC07.
 • Oferta educativa i preinscripció.
 • Dimecres Grocs.
 • Escola en català.
 • Enquesta sobre l’horari escolar.
 • Pla Català de l’Esport.
 • Manteniment i neteja.
 • AMPA: Peticions i comunicacions.
 • Notícies.
 • Torn obert de paraula.

Recordeu que tothom qui vulgui pot fer les seves aportacions a través de la Bústia del Consell ubicada dins del recinte escolar, a l’esquerra abans d’entrar a l’edifici.

Per altra banda volem aprofitar per recordar al composició del Consell Escolar del nostre centre aquí també podeu adreçar els vostres suggeriments:

 • Director/a Joan-Ramon Ferrús Terré.
 • Cap d’estudis Montse Solé Ferré
 • Representant de l’Ajuntament Noèlia Colominas Juan.
 • Representant del professorat Josep Maria Raduà.
 • SerraRepresentant del professorat Salvadora Cervelló Ceró.
 • Representant del professorat Ferran Albiac Viñolas.
 • Representant del professorat Yolanda Larrosa Munuera.
 • Representant de pares i mares Maria Teresa Jordà Galano.
 • Representant de pares i mares Gerard Rodes Horta.
 • Representant de pares i mares Pau Ballesteros Peral.
 • Representant de l’AMPA Belem Moreno Fauquer.
 • Representant del PAS Jésica Delgado Puebla
 • Secretari/ària Sebastià Mora Masot