Daily Archives: 3 maig 2012

Vuitè dimecres groc. No a les retallades.

Aplicació de les noves mesures:

1.- A partir del 30 d’abril de 2012: Els nomenaments dels substituts es produirà únicament quan hagin transcorregut 10 dies lectius (14 naturals) des de la situació que dóna origen al nomenament.
2.- Augmenta 1h de la jornada lectiva del professorat a partir del proper curs: La jornada lectiva a Primària passa de 24 a 25 hores, com a mínim, i la de Secundària passa de 19 a 20, com a mínim.
Aquest augment implica una amortització estimada pel Departament de 1.100 llocs de treball a Primària i 1.000 a la Secundària.
3.- Increment del 20% de les ràtios d’alumnes per aula a tots els nivells educatius.
S’aplicarà en funció de determinats criteris que encara s’han de regular i afectarà al primer curs de l’etapa educativa en qüestió:

  • A Infantil i primària:  de 25 fins a 30 alumnes
  • A l’ESO: de 30 fins a 36 alumnes
  • Al Batxillerat: de 35 fins a 42 alumnes
  • A la Formació Professional: de 30 fins a 36 Alumnes

4.- No implantació dels cicles formatius de GM i GS
5.- Opcionalitat del Batxillerat. La Generalitat mantindrà la doble opcionalitat al Batxillerat i, per tant, no aplicarà la derogació de l’obligatorietat d’oferir, com a mínim, dues modalitats de Batxillerat.

 

Altres escoles de la comarca:

Altres:

Altres informacions:

“El discurs oficial, tant a Catalunya com a l’Estat Espanyol és el mateix, no hi ha alternativa. Ens veiem obligats a fer retallades. Un discurs secundat pels mitjans de comunicació i que silencia les alternatives a les retallades.

Però és veritat? L’única alternativa són les retallades?

Us anem a exposar una sèrie de propostes de diferents sindicats, professors universitaris, inspectors d’hisenda i col·lectius crítics amb les retallades que hi ofereixen alternatives. Són propostes que permetrien mantenir o guanyar la inversió social sense augment del dèficit públic. Mesures que en altres estats s’estan aplicant.

EL FRAU FISCAL A CATALUNYA I L’ESTAT.

  • Catalunya i l’estat tenen un nivell de frau fiscal molt més alt que Europa. Un 10% més del total de la riquesa del país no està regulada per l’estat, i queda fora dels impostos. Si Catalunya normalitzés el frau fiscal, si el perseguira fins situar-lo al nivell europeu (res impossible d’assolir), podria recaptar fins a 7.000 milions d’€, una quantitat que si comparem amb les retallades a educació i als serveis públics és molt superior.
  • A l’estat espanyol es podrien ingressar quasi 40.000 milions d’€ reduint el frau fiscal al nivell europeu.

Per llegir-ne més:

http://perleducaciopublica.blogspot.com.es/