Daily Archives: 16 març 2012

Preinscripció per al curs 2011-12

La PREINSCRIPCIÓ per al curs 2011-12 només afecta a l’alumnat que actualment no estigui matriculat a l’escola.

Resum de la informació general:

Es poden matricular al primer curs del segon cicle d’educació infantil els infants que durant l’any 2012 compleixen els 3 anys. Al primer curs d’educació primària, els alumnes que compleixen 6 anys durant l’any 2012 i els d’edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d’educació infantil.

Abans de matricular-se s’ha de fer la preinscripció. En centres petits com el nostre preinscrivim i matriculem  al mateix temps.

També us poden informar sobre el procés de la preinscripció i la matrícula:

  • els ajuntaments,
  • els serveis territorials i les oficines gestores del Departament d’Ensenyament.

Resum del calendari:

  • Publicació de l’oferta: 14 de març del 2012.
  • Preinscripció: Presentació de sol·licituds: del 19 al 30 de març de 2012, ambdós inclosos.
  • Publicació de l’oferta final: 11 de maig de 2012.
  • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 18 de maig de 2012.

Sol·licitud de preinscripció.