Selecció director/a

Aquest curs escolar 2019-20 s’està duent a terme el procés per a la selecció de director/a de l’Escola Europa mitjançant concurs públic.

NORMATIVA (i el seu seguiment en època d’estat d’alarma):

  • Resolució EDU/3176/2019, de 25 de novembre, es va convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació, i es van aprovar i fer públiques les bases de la convocatòria per les quals s’havia de regir l’esmentat concurs de mèrits.
  • El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva disposició addicional tercera, ha suspès de forma genèrica els terminis administratius des del dia 14 de març.
  • Resolució EDU/1003/2020, d’11 de maig publicada perquè el nomenament de directors i directores en els centres educatius públics es considera essencial per al correcte funcionament i posada en marxa dels centres educatius per al curs 2020-2021.

PUBLICACIÓ OFICIAL DEL PROCÉS:

Per a fer-ne el seguiment, podeu entrar al web del Departament d’Educació.