Documents de centre

En aquest apartat trobareu enllaços amb informacions molt útils per aquest curs 2019-2020.

 

Dossier per les famílies.

Us facilitem el projecte lingüístic de l’escola.


 

També us facilitem el pla TAC de l’escola, que ens ajuda amb l’ús de les noves tecnologies.


 

Projecte educatiu de centre:

http://blocs.xtec.cat/ceipeuropa/files/2017/03/PEC.pdf

 

NOFC:

https://drive.google.com/open?id=1ackYZJ0ab6cZFwirGI4rrwrwIueRhDY2