Comunicació amb les famílies

La Relació família i escola és primordial i importantíssima dins el nostre projecte educatiu. Totes i cadascuna de les propostes esmentades anteriorment i altres que puguin anar sorgint, tant a nivell d’estança, com a nivell d’escola, pensem que la família ha d’estar present en tot moment.

Participar i col·laborar activament de totes les propostes que puguin sorgir dóna valor i riquesa a un projecte comú. És un espai ric i privilegiat de relació i socialització pels infants, famílies i educadores.
A més d’aquestes petites accions tant importants, també volem esmentar el tipus de comunicació que pot fluir de la quotidianitat del centre. És a dir, oferim elements que ens poden ajudar a estar informats en el nostre dia a dia com:

  • L’agenda, on especifiquem allò més personal de l’infant. (Com està, com ha menjat, com a dormit…) És una eina bidireccional, on vosaltres també podreu compartir com està a casa, fet que ens ajuda a entendre’l a l’endemà. I poder gestionar les seves emocions.
  • La pissarra, on expliquem que s’ha fet al llarg del dia, a nivell general.
  • Les notes informatives, les fem arribar via correu electrònic i es penja una mostra a la pissarra. Aquestes no deixen de ser un suport més per informar sobre festes, excursions, projectes…que poden ser del vostre interès.
  • Les entrades i sortides, aquestes espais a part de poder ajudar a tenir un vincle més ferm amb els vostres fills/es, també serveixen per poder relacionar-se amb les famílies i els infants de l’estança i alhora tenir un vincle i relació més estret amb l’educadora dels vostres fills/es.
  • Les entrevistes, oferim un espai personal i individual sempre que ho necessiteu. En aquestes trobades amb l’educadora del vostre fill/a podeu parlar d’allò que us amoïni, us neguitegi o ben al contrari, informació que vulgueu compartir amb l’educadora. Són espais privilegiats per a poder ajudar i fer créixer el vostre infant.
  • Bloc del centre, Un espai més on podeu rebre informació de les propostes i activitats del centre.