Grups i Equip educatiu

Tenim un total de 74 infants en tota l’escola agrupats de la següent manera:

  • L’estança de Granotes grup de nadons 4 mesos a l’any
  • L’estança de Dofins grup d’1-2 anys
  • L’estança de Pingüins grup d’1-2 anys
  • L’estança de Girafes grup de 2-3 anys
  • L’estança d’Elefants grup de 2-3 anys

Cada grup d’infants té una tutora i comptem amb el suport d’una educadora per cada nivell.

Tenint un totals de 9 professionals que liderem i duem a terme tot el projecte educatiu de centre.