Què i com treballem?

Basem la nostra pràctica pedagògica en la preparació d’espais i materials de qualitat, i en un entorn ric d’estímuls. A Través del joc i moviment dels infants podem trobar a l’escola espais i materials adients per al seu desenvolupament . A més a més i de manera transversal creiem que tots i cadascun dels moments del dia són educatius i de gran valor.

Donar espais de socialització, de convivència, com a un espai ric de transmissió de valors i de tractament de les emocions tant i tant importants en aquestes tempranes edats.

El Respecte, l’escolta activa, la mirada, els interessos, la importància de la vida quotidiana, el joc , petits projectes,… són els que donen vida cada dia a l’escola.
El paper de l’educadora és el d’acompanyament de tots d’aquests processos, basant la nostra tasca educativa en l’observació, confiança, seguretat, empatia… per tal de donar una resposta plena a cada una d’aquestes necessitats.
Totes aquestes propostes i manera de ser i fer, creiem que no seria possible sense la participació i cooperació de les famílies per tal de compartir plegats un camí i uns objectius comuns per al benestar i criança de l’infant.