Arxiu diari: 11 març 2016

HORARI PREINSCRIPCIÓ CURS 2016-2017

Benvolgudes famílies,

El període de preinscripció comença el dimecres 30 de març i acaba el divendres 7 de març.

L’horari és el següent:

dimecres de 9 a 10, dijous 31 de 9 a 10, divendres de 15 a 16h, dilluns de 9-10 h, dimarts de 15 a 16 h.

Cal portar:

Original i fotocòpia del llibre de família a la pàgina on és incrit el/la nen/a.

Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant, si en té.

Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal. Si al DNI no figura l’adreça actualitzada, cal presentar el certificat de convivència o empadronament del municipi de Vallirana.

Original i fotocòpia de la TSI.