CURS 2018-2019: HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

HORARI DE DIRECCIÓ

Cap d’estudis i/o directora: dilluns i dijous de 9 a 10h  i divendres de 15 a 16h.

Secretària:  dimecres i dijous de 9 a 10h i divendres de 15h a 16h.

HORARI ADMINISTRACIÓ

Dilluns  i dimecres: 9-14h  i de 15 a les 16h

Divendres de 9-12h