L’ESCOLA

QUI SOM?

L’escola Campderrós va començar a funcionar el curs 2008-2009, en aquell curs només teníem alumnes des de P3 fins a P5. Actualment, l’escola té: 3 aules d’infantil i 13 a primària , tenim 369  alumnes.

La nostra inquietud més rellevant és fer a l’alumne partícip del  seu aprenentatge. Potenciem el treball en petit grup amb activitats molt seqüenciades i participatives. L’aprenentatge de la lectura      i escriptura,  la comprensió lectora,  la resolució de problemes i el treball de valors són els eixos fonamentals per assolir els objectius en cada nivell educatiu.

EQUIP DIRECTIU:

  • SILVIA TORRES               DIRECTORA
  • MARIBEL MORENO       CAP D’ESTUDIS
  • GEMMA ESQUINA        SECRETÀRIA

Administració: Isabel Virgili

Consergeria: Joana Tres

Coordinadora de menjador: Cristina Pérez

Composició del claustre curs 2017-2018

CICLE INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
P3 SARA DIEZ/ELENA MORÓN

P4 MARIA SÁNCHEZ

P5 NOEMÍ MEDINA

1R A ELISABETH GÓMEZ

1R B ANA RODRÍGUEZ

3R A SEFA PERNA

3R B JUAN JUAN

5è A LUCIA UBEDA

5è B DOLORS ALCOVER

2N A DEMELSA GONZÁLEZ

2N B LAIA SANTACREU

4T A AINHOA MIRANDA

4T B SILVIA SUEIRAS

4T C CARMEN ALMARAZ

6è A NEUS HOMAR

6è B SERGIO BEJARANO

COORDINADORA

SARA DÍEZ

COORDINADORA

LAIA SANTACREU

COORDINADORA

SILVIA SUEIRAS

COORDINADORA

DOLORS ALCOVER

REFORÇ INFANTIL: ELENA MORÓN

ED. ESPECIAL: VANESSA  PÉREZ

RELIGIÓ: DIANA ALMANZA

ANGLES: JAVIER PENALVA

ED FISICA: JUDIT QUEROL

ANGLÈS:  MARC MOLLÀ

ANGLÈS: ALBA MARTÍNEZ

MÚSICA:  MARC SOLER

EQUIP DIRECTIU:

DIRECTORA:

SILVIA TORRES PLÀSTICA 1R A 4T

CAP D’ESTUDIS:

MARIBEL MORENO REFORÇ

SECRETÀRIA:

GEMMA  ESQUINAS ED. ESPECIAL

CÀRRECS:

LIC: VANESSA PÉREZ

TAC: JUDIT QUEROL

RISCOS LABORALS: ALBA MARTÍNEZ

VETLLADORS:

ENCARNI ALCAINA

MARC FRISA

CONSERGE:JOANA TRES

ADMINISTRATIVA:ISA VIRGILI

 

 

 

ESPAIS DE L’ESCOLA

Parvulari:

Hi ha 3 aules, la sala de psico (que la fem servir per fer activitats que necessiten moviment), una aula  de reforç, la ludoteca, dues aules d’anglès,  la tutoria, la sala de material i un lavabo de mestres

El pati d’infantil el faran servir els alumnes de P3, P4 i P5.

 

Espai de primària:

Planta baixa: 4 aules, dues aules de reforç (una és d’educació especial), l’aula de música i la tutoria on està el  material per aquests cursos.

Primera planta: hi ha les 5 aules, 2 aules de reforç i  una tutoria on estarà el material per aquests cursos.

Segona planta: hi ha la sala d’informàtica i l’aula polivalent per fer religió i plàstica i 4 aules.

El pati: els alumnes fan servir el porxo i les pistes.

Espai comú:

A la planta baixa està la biblioteca, la ludoteca, i el gimnàs. També la sala de mestres i els despatxos.  Per accedir a l’hort es pot fer per la part d’infantil o pel pati de primària