Els professors compartim :

  • Il·lusió
  • Trebaill
  • Materials
  • L’entusiasme
  • Paciència
  • i altres més que ara no menciono.