formador

El professorat sentim una gran necessitat d’aprendre coses, però després quan se’ns informa de les diferents maneres en què podríem treballar amb els alumnes, amb les famílies, amb la resta dels companys, quan ens adonem que això ens exigir un sobreesforç, que en lloc d’acabar el nostre horari a les dotze haurem d’acabar cada dia a la una, o que haurem de venir una vesprada o dues a la setmana, quan veiem que això ens trencarà el nostre ritme de treball, quan veiem que ens trencarà la idea que tenim que som funcionaris, fins i tot, de finestreta, doncs llavors, ja comença a fer-nos por la cosa.”