GUIA D’ÚS DE LA BIBLUMETECA

Hola amics i amigues!


Aquí teniu informació sobre el funcionament de la nostra biblioteca.

La Biblumeteca està destinada a tota la comunitat educativa de la nostra escola: alumnes, famílies, mestres i personal de l’escola.

Aquest curs, la biblioteca romandrà oberta en horari escolar els dimarts i el dimecres a l’hora del pati. Per a un millor servei, els alumnes de EI (P5) i CI (1er i 2n curs) tenen reservat el dimarts i, CM (3er i 4t) i CS (5è i 6è) podran fer-ho els dimecres. També tindran accés sempre que un mestre responsable disposi de l’espai per a dur a terme algun desdoblament i/o activitat programada.

Els mestres i personal de l’escola podran fer us de la biblioteca, també les famílies, caldrà consultar disponibilitat de l’espai. En ambdos casos caldrà contactar primer amb la coordinadora de la biblioteca, l’ Imma González o amb la Cap d’Estudis, l’Eva Ruiz-Ruano.

Els serveis de la biblioteca són, bàsicament, els següents:
Consulta i préstec de documents (llibres i revistes).
Consulta digital d’informació (ordinadors amb connexió a internet).
Espai de lectura i de treball.

La utilització dels serveis de la biblioteca s’hauran de fer sempre sota la supervisió d’un adult responsable, en el cas de menors, i en el cas de qualsevol usuari caldrà complir les normes d’us que s’especifiquen a continuació:

– Cal mantenir un ambient tranquil, en tot moment.
– Cal respectar l’espai físic, el material i els documents (llibres, revistes, …) de la biblioteca.
– Els aparells tecnològics s’utilitzaran prèvia autorització de la persona responsable de l’espai, en aquell moment.
– Carnet de la biblumeteca: els alumnes hauran de tenir el carnet de la biblioteca per a poder fer ús del servei de préstec.
Caldrà que pares/tutors responsables hagin signat el document d’acceptació de les normes de la biblioteca i, en el cas que sorgeixi problema se’n facin responsables (reposició del llibre o pagament de l’import del mateix, si cal), també caldrà aportar fotografia de carnet, per a la confecció del mateix.
– L’alumne podrà disposar del préstec del llibre/revista durant d’una setmana o quinze dies segons el nivell i, sempre haurà d’ésser registrat el préstec per la persona responsable de la biblioteca.
Per a qualsevol consulta us podeu dirigir a la persona responsable actualment de la biblioteca, la mestra Imma González, així com al Equip Directiu.