LLIBRES DISPONIBLES

Si vols consultar el fons documental de la biblioteca, clica la imatge:

Busca dins de l’entorn de consulta de les biblioteques epèrgam 1, la nostra escola. Allà sabràs si disposem del llibre que t’interessa. Si no el trobes adreça’t al responsable de la biblioteca.