NORMES D’ÚS

  1. La biblioteca és un lloc de lectura, estudi i treball on cal guardar silenci.
  2. No s’hi pot menjar ni beure.
  3. S’han de respectar els llibres de la biblioteca, són de tots/es.
  4. Després d’utilitzar un llibre cal desar-lo bé al seu lloc. Si no es coneix, hi ha un espai per llibres on col·locar-lo.
  5. No es pot entrar ni sortir reiteradament, destorba a la resta de companys/es.
  6. No es pot guardar lloc a un altre company/a.
  7. Les taules i cadires s’han deixar al mateix lloc on s’han trobat.
  8. Si trobeu un llibre trencat o en mal estat, comuniqueu-ho al responsable de la biblioteca.

El/la responsable de la biblioteca, pot deixar sense servei de biblioteca i préstec a l’alumne/a que incompleixi les normes d’ús.