Història del Blog

El Blog de la Biblioteca de la Roser va tenir el seu inici a mitjans de novembre del 2014. Es va iniciar gràcies a la formació “El blog de la biblioteca escolar: estructura i continguts” (2014-15).

El blog té la finalitat de difondre, de participació i la creació conjunta de coneixement. Pretenen que afavoreixi la implicació i la participació de tota la comunitat educativa.

Per tal de seguir actius i amb les ganes de renovar-lo, és en aquest sentit que estem fent millores, dinamitzant-lo i actualitzar-lo seguint el nou curs de millora del blog de la biblioteca escolar. Així, enguany (2017-18) després d’elaborar una diagnosi inicial de l’estat del blog, estem fent millores incorporant noves pàgines, nous articles, etc. Per facilitar la creació d’espais de trobada per compartir coneixements i recursos amb els usuaris del blog i fer-ho extensible a tota la comunitat educativa.

Des de la comissió de la biblioteca esperem que gaudiu del blog fent un recorregut en tots els serveis que us proposem.