Daily Archives: 24 novembre 2010

El còmic

A l’hora de biblioteca a cicle mitjà començarem a treballar el còmic. Per conèixer millor les principals característiques d’aquest gènere literari dedicarem una sessió a mirar atentament aquesta pàgina web: http://www.xtec.es/~pribas/projecte/uscolor.htm . Desprès treballarem el còmic a través d’aquest programa superdiverit on aprendrem molt i cadascú farà el seu còmic.