Category Archives: General

Lectura a la classe de Filosofia i Ciutadania de 1r de Batxillerat

Des de la classe de 1r de Batxillerat hem plantejat, com en els cursos anteriors, una sèrie de lectures d’obres de diversos autors i que versen sobre temes treballats amb l’alumnat que esperem serveixin per aprofundir-hi i reflexionar-hi des d’altres punts de vista, i alhora posar-se en contacte amb els textos d’autors, sense intermediaris. La idea és que d’un llistat d’obres proposat, l’alumne en tria una, en fa la lectura individual, i després en presenta una memòria escrita i en fa una exposició oral davant dels companys. D’aquesta manera es treballen no només aspectes de contingut sinó habilitats com la comprensió i la comunicació -tant escrita com oral-.

A   continuació us exposem les obres triades enguany per l’alumnat de 1r de Batxillerat, i esperem que al final de les lectures puguin oferir a través d’aquest bloc les seves recomanacions (l’ordre és per afinitat temàtica):

– TERRICABRAS, J.Mª, Atreveix-te a pensar

– GAARDER, El món de Sofia

– MARINA, J.A. , Anatomía del miedo,¿Por qué soy cristiano?, El laberinto sentimental, Diccionario de los sentimientos

– UNAMUNO, M., Niebla

– BAROJA, P., El árbol de la ciencia

– DAVIS, F., La comunicació no verbal

– SERRANO, S., El regal de la comunicació

FROMM, E., L’art d’estimar

– ALBERONI, Enamorament i amor

– SKINNER, Walden dos

–  BRADBURY, R., Farenheit 451

– SAVATER. F., Ética para Amador

– RUSSELL, B., La conquesta de la felicitat

– NIETZSCHE, F., L’anticrist, La Genealogia de la moral

– PIAGET, Sis estudis de Psicologia infantil

– FEYNMAN, El sentit de tot plegat

–  El sentit de tot plegat

“Alfabetització informacional, necessitat educativa actual”

L’educació del nostre alumnat ha de passar per la formació en les competències en la cerca i tractament de la informació, i posterior comunicació -tant escrita com oral-, atès que el moment en el que ens trobem, l’accés a la informació és molt fàcil, però l’alumnat necessita eines per avaluar la seva fiabilitat, i discriminar allò que li interessa del que no. Ensenyar és ara no només transmetre coneixements sinó ensenyar a aprendre.