Formació d’usuaris

Pel que fa a la formació d’usuaris, i dins del que actualment s’anomena “Alfabetització informacional”, a la biblioteca del nostre centre, es treballa als següents nivells: 1r d’ESO (presentació del funcionamnt de la biblioteca i pràctica sobre els coneixements adquirits; cerca d’informació a partir d’un tema proposat des d’una àrea o interdisciplinar); 4t d’ESO (Projecte de recerca: 1 hora setmanal a la biblioteca al llarg del curs i una visita a la Biblioteca Pública); 1r de Batxillerat (a finals de curs, per preparar el Treball de Recerca: a la biblioteca del centre i amb una/dues visites a la Biblioteca Pública); 2n de Batxillerat(a principis de curs, a la biblioteca del centre, en hores de tutoria, per orientar l’alumnat en qüestions vinculades al tractament de la informació, l’elaboració de la memòria escrita -apartats, la bibliografia, les citacions…-; i l’exposició oral.

La idea és que aquest tema es treballi a tots els nivells de l’ESO de manera gradual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *